2010-09-02

Biserici crestine sau de ce nu se intelege om cu persoana

Listă de Biserici creștine:
Biserica Ortodoxă – cunoscută și ca;Biserica Ortodoxă Răsăriteană sau Biserica Greco-Ortodoxă, este o comunitate de credință creștină. Creștinii ortodocși sunt organizați în biserici ortodoxe naționale autocefale (greacă, rusă, română, sârbă etc.), aflate în comuniune liturgică (euharistică) unele cu altele. Între bisericile ortodoxe naționale, primatul onorific este deținut de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului. Fundamentele teologiei creștine ortodoxe au fost stabilite la primele șapte sinoade ecumenice, ținute între secolele al IV-lea și al VIII-lea. Din motive religioase, dar și politice, geografice și culturale, între biserica apuseană (romano-catolică) și cea răsăriteană (greco-ortodoxă) s-a produs o separare în 1054;, cunoscută sub numele de Marea Schismă;. În urma acestui eveniment, atât Biserica Ortodoxă, cât și cea Catolică se consideră a fi singura biserică universală (catolică sau ”sobornicească”) și apostolică, ca și deținătoarea dreptei credinței (ortodoxă). Spre deosebire de biserica Romei, ce pune accentul pe universalitate (catolicitate), cea ortodoxă pune accentul pe puritatea credinței, de unde diferența de nume. Biserica Ortodoxă (în integralitatea bisericilor locale ce o compun) consideră că are la bază succesiunea apostolică neîntreruptă începută de la apostoli.
Biserica Catolică – este societatea tuturor credincioșilor de pe pământ uniți prin credință și sacramente sub conducerea Papei și a episcopilor uniți cu el. Aceștia constituie cel mai numeros grup religios din lume cu numeroase ordine de călugări. Biserica Catolică este formată dintr-un numar de biserici particulare, definite pe criterii teritoriale si rituale. In sfera de influență occidentală bisericile particulare sunt numite dioceze, iar în sfera de influență orientală eparhii. Toate aceste organizații au în fruntea lor un episcop, considerat de credincioși ca fiind succesor spiritual direct al apostolilor. În fruntea colegiului episcopilor se află episcopul Romei, cunoscut sub numele de Papă, care este văzut de credinciosii catolici ca succesor direct al lui Petru, întâistătătorul colegiului apostolilor lui Isus Christos. Biserica Catolică desfășoară serviciile religioase după mai multe rituri, între care cel mai răspândit este ritul latin, practicat de Biserica Romano-Catolică. Un loc important îl are ritul bizantin, practicat între altele de Biserica Română Unită cu Roma. Alte rituri catolice: siriene de apus, siriene de răsărit, ritul armean, rituri de origine alexandrină. Ritul latin cuprinde: Biserica Romano-Catolică (ritul roman); Ritul ambrozian; Ritul de Braga; Ritul latin; Ritul cartuzian; Ritul mozarab; Ritul zairez; Ritul tridentin; Rituri moarte (african, celtic, galican, de Sarum, lionez, Nidaros, de Aquileia, de Benevento).
Biserica Anglicană (Church of England) este o biserică istorică, despărțită de Roma în timpul Reformei protestante, în Anglia, prin ruptura regelui Henric al VIII-lea cu papa Romei. Motivul rupturii cu papalitatea își are originea în dorința regelui de a divorța de Ecaterina de Aragon și de a se recăsători cu Ana Boleyn, o doamnă de la curte, și pe care o va decapita mai târziu. Papa Clement VII refuză să declare nulă căsătoria lui Henric cu Ecaterina de aceea regele rupe legătura cu Roma.
Iată de ce Biserica Anglicană nu poate fi considerată drept Biserică protestantă, ci mai degrabă Biserică occidentală catolicească, ruptă de Roma.
Bisericile anglicane au o preoție de succesiune apostolică neîntreruptă. Cu toate că papa Leon XIII;a pus-o la îndoială, Bisericile anglicane ar fi recuperat-o printr-un episcop asirian, cât și prin episcopii vetero-catolic;și;suedez.
Anglicanii sunt în comuniune deplină cu Biserica Veche Catolică, începând cu anul 1921.
Bisericile anglicane din Europa fac parte din uniunea Bisericilor de la Porvoo
Arhiepiscopul de Canterbury e întâi-stătătorul provinciei sale, Anglia, precum și președintele consiliului episcopilor anglicani din lumea întreagă, fără însă a avea peste ei un rol, altul decât onorific, primus inter pares. Episcopii din lumea întreagă se reunesc cu ocazia conferințelor de la Lambeth.
În Scoția si SUA, denumirea oficială e Biserica Episcopaliană.
Biserica Anglicană trăiește (sau a trăit) o criză profundă, care mocnea de mult, dar care a izbucnit puternic pe 2 Noiembrie;2003, cu ocazia hirotonirii ca episcop a lui Gene Robinson, un preot care trăiește cu un alt bărbat. Biserica Anglicană din Canada săvârșește slujbe de unire religioasă pentru cuplurile de același sex, dar cea din Africa condamnă homosexualitatea.
Biserica Evanghelică Lutherană. Bisericile Evanghelice-Luterane, grupate în Federația Lutherană, sunt Bisericile;și obștile bisericești care au acceptat Reforma protestantă și care urmează, într-o măsură mai mare sau mai mică, teologia preotului Martin Luther, numită și lutheranism.
Lutheranii din România sunt reprezentați oficial prin două instituții: Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România (a credincioșilor de naționalitate germană) și Biserica Evanghelică Luterană Sinodo-Prezbiteriană (a credincioșilor maghiari și slovaci).
În 1517, când Martin Luther și-a fixat cele 95 de teze pe ușa unei biserici din Wittenberg;(Germania) cu scopul de a provoca adevărul, a început Reforma care a modificat, pentru secole, alianțele politice și religioase.
În paralel cu Luther, Calvin a continuat dezvoltarea și a perfectat doctrina Reformei în;Geneva. Lucrarea lui, Institutele religiei creștine, publicată inițial în 1536 la Basel și urmată de multe alte ediții, a definit noul înțeles al modului de viață creștin și al creștinismului ca structură intelectuală și practică.
Biserica Reformată - cunoscută și sub denumirea de Biserică Calvină, este o biserică creștină creată în urma Reformei protestante. Doctrina Bisericii Reformate se bazează pe interpretările scrierilor din Noul Testament enunțate de Ulrich Zwingli și Jean Calvin. Dat fiindcă cei doi fondatori au activat în Elveția (Zwingli la;Zürich, iar Calvin la Geneva), denumirea latină a învățăturii propagate de ei este Confessio Helvetica ("credința elvețiană"), spre deosebire de Confessio Augustana ("credința de la Augsburg"), adică cea răspândită de Martin Luther.
Reformații mai sunt numiți și hughenoți sau calviniști.
Calvinismul respinge dogma prezenței reale a "trupului și sângelui Domnului" în împărtășanie, invocarea sfinților, instituția episcopatului, închinarea și slujirea la chip cioplit, icoane și statui (practica respinsa si de ortodocși), îmbogățirea clerului etc. Predicatorii sunt aleși de către credincioși și fiecare din bisericile calviniste este condusă spiritual de un consiliu ales. Calvin crede într-o predestinare absolută a aleșilor și a celor condamnați la "judecata din urmă", respingând astfel complet liberul arbitru susținut în ortodoxism.
Biserica Unitariană - (din latină "unus", unul singur) a apărut în contextul reformei protestante ca o critică la dogma trinitară (credința în Sfânta Treime). De aceea adepții acestei religii sunt cunoscuți și ca antitrinitarieni.
Deviza Bisericii Unitariene este:Un singur Dumnezeu - Egy az Isten -Unus est Deus – God is One.
La mijlocul secolului al XVI-lea, sub influența medicului italian Giorgio Biandrata și sub conducerea lui Francisc David (promotorul religiei unitariene), a avut loc în Transilvania o puternică mișcare unitariană, care a dus în final la acceptarea Bisericii Unitariene din Transilvania, pentru prima dată în lume, ca religie recunoscută oficial.
Biserica Metodistă. Religia metodistă îşi are originea în Anglia. Astfel, trezirea metodistă a fost cea de a treia trezire spirituală din Anglia, având loc după Reforma din secolul al XVI-lea şi după puritanismul din secolul al XVII-lea. Ea a fost declanşată de John Wesley (1703-1791), care a dominat secolul în domeniul religiei. Istoricii sunt de acord că alături de Revoluţia Franceză şi de Revoluţia Industrială, metodismul este unul din marile fenomene istorice ale secolului, şi unii susţin că predicile lui Wesley au salvat Anglia de o revoluţie similară cu cea care a avut loc în Franţa în 1789.
Metodismul este o doctrină religioasă protestantă care preconizează practicarea "metodică" a pietății și a evlaviei și a fost o reacţie contra bisericii de stat din Anglia - Biserica Anglicană.
În anul 1992 a fost înființată prima Biserică Metodistă în România de către un misionar coreean. Biserica Metodistă s-a extins între timp, înființând filiale în mai multe orașe din România.
Bisericile Neoprotestante – au fost inițial curente religioase în cadrul marilor culte protestante, apoi biserici protestante de sine stătătoare. Adepții acestor culte creștine pun accentul, ca și întemeietorul protestantismului, Luther, pe biblie (Sola Biblia), repudiind aproape in corpore tradițiile nebiblice și precreștine, caracteristice bisericilor tradiționaliste catolice și ortodoxe. Pe de altă parte aceste culte au introdus și elemente noi de ritual preluate din textul biblic, pentru a le înlocui pe cele tradiționale. Aproape toate aceste biserici practică botezul la maturitate, deoarece conform neoprotestanților Isus Hristos a acceptat să fie botezați doar adulții aflați în deplină conștiință a credinței în Dumnezeu. Pe copii doar i-a binecuvântat, afirmând că Împărăția Cerurilor este rezervată celor ca ei. Exemple: adepții Bisericii creștine după Evanghelie (a nu se confunda cu evanghelicii luterani), baptiștii,penticostalii, Frăția Plymouth,congregaționaliștii,mormonii, adventiștii de ziua a șaptea, nazarinenii, Martorii lui Iehova, etc. Conform lui Bart Ehrman, o multitudine de grupuri de creștini contemporane își refuză unul altuia epitetul de ”creștini”.
Biserici vechi orientale - sunt Bisericile apostolice care au refuzat să recunoască hotărârile Conciliului din Calcedon, din anul 451, rupând comuniunea cu Biserica Romano-Catolică și cu Biserica Greco-Ortodoxă: Biserica ortodoxă coptă (în Egipt), Biserica ortodoxă etiopiană, Biserica siro-iacobită din Antiohia, Biserica ortodoxă malankară (în sud-vestul Indiei), Biserica apostolică armeană si Biserica autocefală după Conciliul din Efes: Biserica asiriană a răsăritului.
Biserica Vetero-Catolică ori Veche-Catolică sau Biserica Creștină Catolică e o uniune de Biserici locale, ce aparțin de Utrecht, rupte din Biserica Catolică romană în 1870.
Bisericile Porvoo reprezintă o comuniune de 12 Biserici europene, în ”comuniune de altar și scaun” = intercomuniune în euharistie și hirotonie. Tratatul a fost semnat în anul 1994 în orașul Porvoo (Borgå) din Finlanda. Bisericile participante sunt Bisericile anglicane de pe insulele britanice, Bisericile evanghelice scandinave, baltice și din Islanda, precum și Bisericile episcopale din Peninsula Iberica.

Adăugând la lista aceasta de biserici creștine (care e incompletă) toate celelalte culte religioase – numite generic religii – cu toate “ramurile lor”, cred că se poate deduce unul dintre motivele pentru care e jale-n lumea asta mare. Toți aceștia sunt convinși că ei sunt deținătorii dreptei credințe. Se presupune – unii presupunem – că religia este o cale prin care omul poate ajunge la divinitate. Dar credincioșii si păstorii lor par a urmări cu totul alte scopuri, și speră – numai credincioșii – chestiuni pe care Dumnezeu nu le-a promis niciodată celor care nu îi urmează Cuvântul cu gândul, vorba și cu fapta – e inutil să se roage cineva cât timp mai apoi își găsește scuza pentru a-și lovi aproapele cu gândul, vorba sau fapta. Om bun poate fi oricine, fie că e înregimentat într-un cult religios fie că e liber cugetător. Nu trebuie să fiu om religios” pentru a ști că nu e bine să râvnesc la bunul altuia, ca exemplu. Omul bun este acela care nu așteaptă recompensă și sau recunoștință și sau recunoaștere pentru faptele sale. Binele ar trebui făcut așa cum se face răul: pe ascuns. Pe de altă parte, bogăția afișată de clerici este în perfect dezacord cu spusele Fiului: renunță la tot și urmează-mă, Fiu care mergea El către credincioși, să îi învețe, nu îi chema sub un acoperiș ridicat cu bani grei și în care se vând cuvintele Lui de către oameni care – în unele cazuri (cele mai multe) - nu au har. Părerea mea.

Noi informații, critica sau corectarea unor date sunt binevenite – cu rugămintea de a fi aduse în cuvinte care să nu lezeze persoanele care ajung să citească acest text. Mulțumesc.