11 aug. 2015

Constituţia de coşmar

În Monitorul Oficial nr. 294, partea I, 23 mai 2013 a fost publicată propunerea de revizuire a Constituţiei, proiectul unui grup format din 24 de tovarăşi, intitulat “Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor”.

Dincolo de aberaţiile legislative, proiectul este şi o dovadă a faptului că unii nu se pot dezobişnui de “statul tătuc”… Când o fi să votăm pentru Constituţie (se zvoneşte că în noiembrie a.c.) citiţi cu atenţie ceea ce veţi vota! Între altele, cei 24 doresc naţionalizarea mass-media (vor construirea unui trust mass-media condus de un director "ales de popor"), naţionalizarea resurselor, votul obligatoriu, alegerea prin vot direct a guvernatorului B.N.R.…
În vocabularul acestor domni – şi nu numai – veţi întâlni expresii precum: […] pentru a ne reaşeza ţara pe drumul progresului şi civilizaţiei
Amintesc numai câteva dintre dispoziţiile pe care le consider aberante – ilogice e prea puţin spus.

Aceşti 24 de tovarăşi vor modificarea art. 1 al. 3) şi 4) din Constituţie.
În prezent:
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.
În viitor (sper că nu):
(3) România este patria poporului român, are un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile individuale, libera dezvoltare a personalităţii umane, pluralismul politic, dreptatea, dragostea pentru semeni, pentru neam şi pentru ţară, omenia, ospitalitatea, meritul, cinstea, munca, hărnicia, spiritul de iniţiativă, cumpătarea şi economisirea reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor milenare ale poporului român, şi sunt garantate.
Comentariu. România e patria poporului român! Şi eu, care credeam că e a poporului etrusc! Dreptatea este o noţiune subiectivă, în general... Cât despre dragoste, cinste, hărnicie, cumpătare, economisire, muncă, ospitalitate (!!!) şi celelalte… Cum naiba ar putea fi garantate de stat, prin Constituţie? Asta ar însemna ca statul să garanteze că eu voi fi harnică, cinstită, ospitaliera! În ce condiţii şi cu cine să fiu ospitalieră?! Cu oricine? Ce-ar putea face autorităţile de stat?! Pentru ca autorităţile de stat să garanteze aşa ceva ar fi necesare legi prin care să fie pedepsiţi leneşii (cum ar fi cuantificată hărnicia?!), neospitalierii, cei care nu au merite… Ar împuşca toţi leneşii; i-ar băga la zdup pe cei care nu vor să fie ospitalieri cu vecinul de la parter? Semenule, sunt obligată să te iubesc! Statul îţi va garanta asta! Cum îmi garantează statul spiritul de iniţiativă?! Acesta îl am sau ba... Părerea mea.

(4) Statul român se organizează pe baza principiilor controlului poporului asupra statului şi al separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă, judecătorescă, mediatică şi financiară – în cadrul democraţiei constituţionale.
Comentariu. Statul român – au simţit nevoia să specifice, în tocmai legea fundamentală a statului român; controlul poporului asupra statului – prin Constituţie, având în vedere alegerea parlamentarilor prin vot, de către cetăţeni, se cheamă că poporul exercită acest control “asupra statului” doar că (intre altele)… nu există pârghia legislativă (procedura) prin care poporul să… excludă un parlamentar care nu îşi îndeplineşte promisiunile făcute în campania electorală, un parlamentar care absentează sau doarme în front, un parlamentar care nu este prezent “în teritoriu” etc. ş.a.m.d. Cu sintagma lor au pus de-o (altă) frecţie piciorului de lemn.
Au inventat şi două noi puteri in stat: puterea mediatică şi puterea financiară!!!

Citez din proiect:
După articolul 3, se introduce au nou articol, 3.1, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Reîntregirea Patriei”
Cuprinsul articolului va fi:
(1) România este continuatoarea Daciei, iar poporul român este urmaşul poporului dac, leagăn al civilizaţiei europene.
(2) Statul român îşi revendică continuitatea istorică, el fiind moştenitorul de drept al statului naţional şi unitar consfinţit prin Actul Unirii Basarabiei cu România citit şi semnat în Sfatului Ţării la Chişinau pe 27 Martie 1918, prin Declaraţia Unirii Bucovinei cu România aprobată de Congresul General al Bucovinei la Cernăuţi în 15/28 Noiembrie 1918 şi prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918.
(3) Statul român este obligat să militeze, necontenit, şi să facă toate demersurile necesare pentru Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional.
Comentariu. Lor nu le pasă de nimic, vor să legifereze cine sunt strămoşii celor care azi sunt cetăţeni români… Statul trebuie să facă toate demersurile necesare pentru reîntregirea patriei! Dacă e necesar un război?! Se duc ei să lupte? Înainte sau după ce trec pe la medicul de familie şi apoi pe la farmacie, să-şi ia medicamentele compensate? Sunt răutăcioasă aici, dar e greu de crezut că azi, cineva, mai poate gândi astfel în timp ce se referă la legislaţia europeană… pentru că legislaţia europeană nu poate fi invocată numai în cazurile în care le convine lor…

In prezent: Art 5 (1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică. (2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.
In viitor (sper că nu): Articolul 5 se completează cu un nou alineat, (3), astfel:
După alineatul (2), se inrtoduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
(3) Statul român ţine evidenţa persoanelor cărora li s-a acordat cetăţenia română, la cerere, sau prin adopţie, şi publică lista completă a acestor persoane, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ultima zi lucrătoare a fiecărui an. Lista precizează cetăţeniile străine pe care persoanele în cauză le deţin, sau le-au deţinut, înainte de primirea cetăţeniei române, precum şi prenumele celor doi părinţi ai persoanelor în cauză. În prima listă vor fi cuprinse toate persoanele care au primit cetăţenia română începând cu data de 22 decembrie 1989 până la sfârşitul anului în care se publică lista.
Comentariu. Bine că nu vor să fie publicate şi adresele, şi averea deţinută…

Articolul 8 se completează cu cinci noi alineate, (3), (4), (5), (6), şi (7), astfel:
După alineatul (2) se introduc patru noi alineate, (3),(4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(3) Activitatea politică se desfăşoară numai de partide politice înregistrate, potrivit legii.
(4) Prin excepţie, pot candida în alegeri şi candidaţi independenţi.
(5) Este interzisă constituirea de partide politice pe criterii entice.
(6) Toate partidele înregistrate, potrivit legii, dispun de aceleaşi drepturi, inculusiv în ceea ce priveşte reprezentarea în birourile electorale şi accesul la timpi de antenă.
(7) Este interzisă finanţarea de la bugetul public naţional a partidelor politice.
Comentariu. Ce-i doare pe ei in Constituţie: timpul cât apar la TV sau sunt auziţi la radio politicienii! Partid pe criterii etnice! De ce ar fi interzis aşa ceva?! Sunt oameni care vor să apere strict interesele unei etnii... Într-un partid se înregimentează oameni despre care se presupune (pe scurt) că au aceleaşi interese, urmăresc un ţel comun. Dispoziţia de la pct. 7) mi se pare de bun simţ, dar nu e cazul să apară în Constituţie.

Oricum, chestiuni de acest gen se reglementeaza prin alte legi...

Acestea sunt articolele de început, dar întreaga (sper că nu) nouă Constituţie e plină de astfel de… nestemate.
Alte perle de înţelepciune, pe scurt: Extraterestrii propun noua Constitutie
Proiectul pentru noua Constituţie, aşa cum îşi imagineaza unii, poate fi consultat la:
https://mccsolidari.wordpress.com/proiect-de-lege-privind-revizuirea-constitutiei-romaniei/
Au uitat să se refere la obligativitatea scrierii cu diacritice, şi corect din toate punctele de vedere.

Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. În mod cert, Constituţia trebuie revizuită, dar chiar aşa?!

Mai multe: #constitutiaromaniei#constitutia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu